POBŁOGOSŁAWIENIE SANKTUARIUM SŁOWA W DOMUS GALILAEAE
24 MARCA 2000

43 KB 51 KB 55 KB 56 KB
52 KB 54 KB 45 KB 48 KB
51 KB 49 KB 49 KB 53 KB
42 KB 51 KB 44 KB 45 KB
43 KB 42 KB 43 KB 47 KB
49 KB 59 KB 63 KB 57 KB

 


Wszystkie materiały na tej stronie Copyright © 2000 Domus Galilaeae.
Wszystkie prawa zastrzeżone.