JAN PAWEŁ II NA GÓRZE BŁOGOSŁAWIEŃSTW
24 MARZEC 2000

(17/Kwi/2000, 16:11 Izrael)

EUCHARYSTIA

msza na Górze BłogosławieństwWielkim pragnieniem Ojca Świętego, wyrażanym już na początku swego pontyfikatu, było aby odwiedzić Ziemię Świętą; Eucharystia którą celebrował na Górze Błogosławieństw była najbardziej znacząca podczas całej wizyty. W tym samym miejscu, podobnie jak Jezus 2000 lat temu, proklamował serce Ewangelii - kochajcie waszych nieprzyjaciół.

Entuzjazm ponad 100.000 wiernych czekających na Górze wybuchł gdy pojawił się Papamobil. Zgromadzenie składało się z ponad 50.000 młodzi ludzie z Drogi Neokatechumenalnej, z 72 krajów, razem z wiernymi Kościoła katolickiego Ziemi Świętej, reprezentowanemu w bogactwie wszystkich wsoich różnych obrządków i z wielkim udziałem pielgrzymów, którzy przybyli na to wydarzenie.

pieśń na wejścieEucharystia rozpoczęła się pieśnią "Idźcie i ogłoście moim braciom", z muzyką skomponowaną przez Kiko i śpiewaną przez niego, z towarzyszeniem małego chóru seminarzystów seminarium Redemptoris Mater z Rzymu. Zaśpiewana była w języku włoskim, hebrajskim i arabskim.

Po obrzedzie wejścia, grecko-melkicki arcybiskup Galilei, Jego Eminencja Boutros Mouallem, wygłosił mowę powitania Ojca Świętego. Liturgia Eucharystyczna odbywała się w obrządku łacińskich, ale obecne były też inne obrządki, szczególnie z ich pieśniami. Na przykład, psalm responsoryjny był śpiewany przez maronitów, podczas gdy procesja i proklamowanie Ewangelii odbyło się w obrządku grecko-melkickim.

Podczas swojej homilii, Ojciec Święty podkreślał paralelizm między starym i nowym Przymierzem, symbolizowanym odpowiednio przez dwie góry, Górę Synaj i Górę Błogosławieństw.

Po przypomineniu młodym ludziom dwu dróg, które są proponowane każdej osobie  - życie lub śmierć - miłość lub nienawiść, Ojciec Święty kontynuował, mówiąc:

"W chwili swego wniebowstąpienia, Jezus powierzył swoim uczniom misję i zapewnił ich: Dana mi jest wszelka władza na Niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata (Mt. 28,18-20). Przez ostatnie dwa tysiące lat uczniowie Chrystusa wykonywali tę misję. Teraz, przy początku trzeciego tysiąclecia, jest wasza kolej. Musicie wychodzić do świata i obwieszczać orędzie Dziesięciu Przykazań i Błogosławieństw (...) teraz jest wasza kolej by być odważnymi apostołami  tego Królestwa!"

Na koniec Eucharystii, Ojciec Święty zwrócił się do młodych ludzi:

" Chcę podziękować wam wszystkim, droga młodzieży, którzy przybyli z bliska i daleka ,jak uczniowie Jezusa, by słuchać Jego słowa. Pozdrawiam w szczególności młodzież Drogi Neokatechumenalnej, z  Kiko i Carmen, którzy są tutaj tak liczni ze wszystkich części świata.

 

Do wszystkich zaś, mówię że Chrystus bedzie towarzyszyć wam na drogach całego świata. Także Maryja bedzie wam towarzyszyć - i powtórzę to jutro w Nazarecie - ona, która od swojego Fiat współpracowała w wielkiej tajemnicy Wcielenia, którego w tym Roku Jubileuszowym obchodzimy dwa tysiące lat. Niech was Bóg błogosławi ! "

Cała eucharystia była tłumaczona równocześnie na 16 różnych języków, włącznie z hebrajskim i arabskim; tak więc każdy mógł słuchać w swoim własny języku, przez radio, obwieszczanie cudów Pana.

Szeroko była reprezentowana prasa. Eucharystia była przekazywana na żywo przez RAI (Telewizję Włoską), przez miejscową telewizję i przez inne kanały TV.

Wraz z Ojcem Świętym celebrowało wspólnie 14 kardynałów, około 120 biskupów i 1.500 księży. Na uroczystości obecne byly różne autorytety żydowskie, razem z Muzułmanami, Druzami i chrześcijańskimi burmistrzami pobliskich miast. Znacząca była obecność prawosławnych autorytetów religijnych.

Z tej okazji wzniesiony był ogromny czarny namiot, podobny do tego, jakiego używali Beduini na pustyni; na czerwonej scenie, były specjalnie przygotowane znaki liturgiczne: wielki drewniany krucyfiks, zrobiony w Ekwadorze, sześciometrowej wysokości ikona, przedstawiająca Chrystusa Pantokratora (błogosławiącego) z księgą w rękach gdzie jest napisane "Kochajcie waszych nieprzyjaciół, przyjdę wkrótce".

powrót do KRONIKI WYDARZEŃ


logo Domus Galilaeae

Wszystkie materiały na tej stronie Copyright © 2000 Domus Galilaeae.
Wszystkie prawa zastrzeżone.