szkic Namiotu Spotkania

20 Marca 2000
Tyberiada, IZRAEL

KTO BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁ?

To pierwszy raz od początku swojego pontyfikatu, kiedy Ojciec Święty przybywa do Ziemi Świętej. Po oficjalnym umieszczeniu wizyty, w trakcie obchodów wielkiego Jubileuszu, wśród miejscowej młodzieży i z całego świata, wytworzył się wielki entuzjazm by brać udział w tym spotkaniu.

To spotkanie na Górze Błogosławieństw, z młodzieżą całego świata, na pewno będzie wydarzeniem z największą liczbą ludzi, podczas tej podróży Jana Pawła II: Przewidywania liczby pielgrzymów zarówno obcych jak i miejscowych, sięgają co najmniej 100,000 ludzi.

Spodziewa się że ilość młodzieży przybywającej z zagranicy może przewyższać 50.000. Spośród nich około 45.000 pochodzi ze wspólnot neokatechumenalnych z całego świata: 17.000 z Włoch, 9.000 z Hiszpanii, 6.000 z pozostałych krajów Europy, 10.000 z Ameryki Północnej i Południowej (2.400 ze Stanów Zjednoczonych),  1.700 z Azji, 700 z Afryki i 200 z Australii.

Ta młodzież pracowała ponad rok na to aby zapłacić za tą podróż, która w krajach Trzeciego Świata porównywalna jest do całorocznych dochodów. Wielu pracowało w nocy, myło samochody, organizowało jarmarki, udzielało prywatnych lekcji, sprzątało domy, odśnieżało, pilnowało dzieci. Wielu rezygnowało ze swoich wakacji aby pracować i oszczędzać pieniądze.

Pielgrzymi zamieszkają w schroniskach i hotelach: wielu także spędzi cały czas w namiotach a inni będą mieć możliwość mieszkać w Kibucach. Nie nastawiają się na komfort albo na zwiedzanie, ani nawet na wycieczkę religijną, ale by odbyć prawdziwą pielgrzymkę w poszukiwaniu woli Boga w swoim życiu. Dzisiejszy głęboki kryzys tożsamości, pcha wielu młodych do poszukiwania prawdziwego spotkania z Bogiem i z samym sobą. Bedzie to podstawą dla wiary następnego pokolenia.

Przybywają na spotkanie z Papieżem, który stał się w swojej starości, apostołem młodości. Przychodzą też aby przeżywać Rok Jubileuszowy w Ziemi Świętej, który na pewno będzie fundamentalnym doświadczeniem w ich życiu. Wielu z nich wzięło udział w innych światowych dniach młodzieży, które były dla nich decydującymi etapami w rozeznawaniu swojego powołania.

Kończąc w przeszłości Światowe Dni Młodzieży, Kiko Argüello i Carmen Hernandez, inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej, organizowali spotkania powołaniowe, zbierając owoce słów Ojca Świętego. Tak działo się w Santiago w 1989, kiedy Jan Paweł II zapraszał młodzież by "nie bać się być świętym" i 2000 chłopców i dziewcząt ofiarowywało się do kapłaństwa i życia zakonnego. W lecie 1991 roku, w Częstochowie, papież przedstawiał potrzebę budowania "nowej cywilizacji miłości" i ofiarowało się ponad 3000 młodych ludzi.  W Denver, w 1993 papież zapraszał by "obwieszczać Ewangelię na dachach i na rozstajach dróg" i ofiarowywało się 3500 młodzieży. W Loreto, w 1995, Jego Świątobliwość zwracał się przeciw "kulturze przemocy" i wstało 4000. Wreszcie, w Paryżu w 1997 ofiarowywało się ponad 5000 młodych ludzi.

Spośród nich już ponad 600 zostało wyświęconych do kapłaństwa a 1500 jest w seminariach. Ponad 2000 dziewcząt weszło już do klasztorów kontemplacyjnych.

To spotkanie powołaniowe będzie unikalne i szczególne ponieważ zdarzy się dokładnie w miejscu w którym Jezus ustanowił pierwszych apostołów. Tutaj, też wypowiedział Kazanie na Górze i to tutaj, jako zmartwychwstały, spotkał się z jedenastu apostołami. Tutaj, też, ukazał się 500 braciom i posłał ich głosić ewangelię na całym świecie. 

Oprócz wysłuchania kazania, pielgrzymi będą mieć kontakty z miejscowym Kościołem i odwiedzą parafie różnorodnych obrządków katolickich.

Oprócz młodzieży, pochodzącej z całego świata, w tym spotkaniu będą brali także udział wierni miejscowego Kościoła (około 50.000). Obecni będą katolicy różnych obrządków. Najliczniejsi będą wierni obrządku grecko-mechickiego, obecnego zwłaszcza w Galilei.  Poza tym obecni będą wierni obrządku łacińskiego, maronickiego, syryjskiego, ormiańskiego i chaldejskiego.

PORZĄDEK SPOTKANIA

Spotkanie z Ojcem Świętym poprzedzone będzie czuwaniem modlitewnym, które odbędzie się we wszystkich parafiach Ziemi Świętej, z udziałem młodzieży, która przyjedzie z zagranicy. Życzeniem wyrażanym przez biskupów Ziemii Świętej, było stworzenie atmosfery przyjęcia, tak charakterystycznej dla świata wschodniego. Da to też okazję przeżycia chwili głębokiej katolickości, modląc się razem, wymieniając doświadczenia, opowiadając o dziełach Pana.

Młodzież, od północy 23-go, rozpocznie wędrówkę na Górę Błogosławieństw aby czekać na Papieża, który przybędzie około godziny 9:00 i pozostanie około 3 godzin celebrując Eucharystię.  Będzie się ona charakteryzowała bogactwem obecności różnych obrządków. Nie wykluczone jest też ważne uczestnictwo Prawosławnych, jak również Żydzów i Muzułmanów, żyjącymi razem z katolickimi wspólnotami od wielu lat.

Ojciec Święty przybędzie helikopterem z Jerozolimy, i po spotkaniu z młodzieżą, uda się na obiad do sióstr franciszkanek w Sanktuarium Błogosławieństw, gdzie przyjmie premiera Ehuda Baraka.

Później, sam jako pielgrzym, odwiedzi miejsce Prymatu Piotra w Tabgha oraz Kafarnaum, oba miejsca znajdujące się nad brzegami jeziora Tyberiadzkiego.

Odpowiedzialnym za to wydarzenie ze strony kościelnej jest biskup pomocniczy Łacińskiego Patriarchatu w Jerozolimie, Eminencja Giacinto Boulos Marcuzzo. Spotkanie jest przygotowane i organizowane przez Drogę Neokatechumenalną a w szczególności przez ks. Rino Rossiego.

wirtualna prezentacja Namiotu SpotkaniaNAMIOT SPOTKANIA

Ojciec Święty będzie celebrował Eucharystię na wielkim podwyższeniu w cieniu wielkiego czarnego namiotu, który osiąga 15 metrów (około 45 stóp) w swoim najwyższym punkcie, zaprojektowanego przez Kiko Argüello.

Namiot odwołuje się do Wyjścia z Egiptu i 40 lat podróży po pustyni, które było doświadczeniem ludzu Izraela.

Jednym z najważniejszych świąt dla Izraela jest "Sukkot" czyli Święto Namiotów lub Szałasów. Każdy pobożny Żyd buduje szałas na podwórzu w którym śpi, je i świętuje przez tydzień.  Każdy Żyd w istocie, musi pamiętać, że jest on pielgrzymem, idącym ku Ziemi Obiecanej. Samo słowo "Hebrajczyk" znaczy"ten, kto przechodzi".

"Namiot spotkania" z Ojcem Świętym ma na celu przypominać nam, że każdy człowiek jest pielgrzymem na tej ziemi. Jesteśmy w drodze do naszej prawdziwej ojczyzny, którą jest niebo, i życie człowieka jest w ciągłej niepewności, jakkolwiek chronione ręką Boga.

powrót do NOWOŚCI i WYDARZEŃ


logo Domus Galilaeae

Wszystkie materiały na tej stronie Copyright © 2000 Domus Galilaeae.
Wszystkie prawa zastrzeżone.