Centrum "Domus Galilaeae" będzie miejscem gdzie chrześcijanie, przede wszystkim, seminarzyści i prezbiterzy, będą mieć bezpośredni kontakt z żywą tradycją Izraela, idąc śladami Św. Justyna, Orygenesa, i Św. Hieronima tak jak innych Ojców Kościoła którzy wracali do swoich hebrajskich korzeni aby zrozumieć znaczenie modlitwy, świąt, i liturgii hebrajskich, które były codziennym pokarmem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Obecność w Izraelu wielu najlepszych uczonych w piśmie i prestiżowych szkół biblijnych, pozwala "Domus Galilaeae" być idealnym miejscem do promocji odnowy studiów biblijnych jako świadek żywej obecności Boga.

Może być on kanałem komunikacji, który może pomóc chrześcijanom zgłębiać korzenie własnej wiary; miejscem budowania pokoju i oglądania Boga, jak powiedział Patriarcha Sabah na zakończenie swojej homilli podczas położenia pierwszego kamienia:

<<"...Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą. Oglądać Boga! Wtedy zobaczymy prawdę o jego stworzeniach i zobaczymy pokój Boży który jako jedyny może być pokojem wszystkich ludzi ... Bracia i siostry, módlmy się aby ten nowy dom mógł być prawdziwym miejscem spotkań, gdzie przezwycięża się wszystkie zwątpienia i gdzie pielgrzym otrzymuje pomoc aby zobaczyć Boga a cieszyć się Jego pokojem. Tego życzymy wszystkim tym którzy przyjdą poznać Jezusa i dać się jemu poznać.>>

Znaczenie "Domus Galilaeae" podreślane było kilka razy przez Kiko i Carmen. Aby czytać Ewangelię w świetle tradycji i liturgii hebrajskich - powiedziała Carmen Hernandez - pomaga zrozumieć <<tajemnicę tych ludzi, którzy nie udowadniają istnienia Boga, ale jako żywi świadkowie, proklamują jego obecność w ciągu calej historii.>> Zanużenie się w modlitwie i studiowaniu w tej atmosferze będzie prawdziwym źródłem osobistej i teologicznej odnowy dla wielu przyszłych prezbiterów i dla wszystkich tych którzy tu przybędą.

Jan Paweł II, dobrze znający świat hebrajski, przy wielu okazjach powtarzał potrzebę powrotu do naszych hebrajskich korzeni, aby zrozumieć chrześcijaństwo i nim żyć. Dając także impuls do nowej ewangelizacji, szczególnie w swojej ostatniej ekshortacji apostolskiej <<Dies Domini.>>

 


Wszystkie materiały na tej stronie Copyright © 2000 Domus Galilaeae.
Wszystkie prawa zastrzeżone.